Condicions de venda

1. Naturalesa del contracte
2. Disponibilitat i preus
3. Recollides i enviaments
4. Cancel·lacions i devolucions
5. Pagament
6. Seguretat i confidencialitat


 
1.
Naturalesa del contracte 

Per mitjà d'aquest contracte TAPIDE, S.A. (en endavant La llar del llibre) ven al client (és a dir: qualsevol persona física o jurídica amb la qual laie.es subscrigui qualsevol contracte de compravenda dels seus productes) i aquest compra a La llar del llibre el producte especificat a la factura. S'entén per 'contracte' l'operació de compravenda que es realitza per mitjà d'aquest document; i per 'producte' la mercaderia objecte de compra.

 
2. Disponibilitat i preus 

Les dades que consten a la nostra base de dades corresponen a productes que alguna vegada han entrat en alguna de les nostres botigues. Sobre ells facilitem tota la informació de què disposem a cada moment, ja que la pàgina s'actualitza diàriament. No ens fem responsables de qualsevol errada tipogràfica o aritmètica que pogués constar a la nostra pàgina.

Ens comprometem a mantenir els preus indicats en tots aquells productes de 'disponibilitat immediata'. No així en els que no tenim. Un producte es considerarà de 'disponibilitat immediata' quan, a més de constar com a tal al web, es confirmila seva disponibilitat per part de La llar del llibre. Igualment, els terminis que es donen per a productes no disponibles són sempre aproximats i en cap cas comporten un compromís per part nostra.

 
3. Recollides i enviaments 

És possible recollir la comanda a qualsevol de les nostres botigues, dins de l’horari establert i sempre que s’hagi rebut confirmació que està disponible. Per això cal indicar-ho així al formulari de comanda.
En el cas dels enviaments, l'import de les despeses de la tramesa se sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d’una comanda de més d’un producte, mirarem d’agrupar-los en una sola tramesa, sempre que sigui possible i que això no retardi en excés l’enviament.

El cost definitiu de l'enviament és sempre el que consta a la factura emesa per La llar del llibre. En enviaments a països no comunitaris La llar del llibre no es farà càrrec en ningun cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

4. Cancel·lacions i devolucions 

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cos fins al moment que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació quan el paquet ja està enviat, ho considerarem una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 15 dies després d'haver rebut el producte. Les despeses d'enviament aniran a càrrec del client. L'import de la compra no es tornara, però es podrà fer servir en una altra compra. Naturalment, queden excloses d'aquest supòsit totes les devolucions que resultin d'una errada nostra o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, La llar del llibre es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d'igual. També ens farem càrrec de les despeses de devolució i enviament. Si no pogués fer-se el canvi, es retornarà l'import.

En el cas dels ebooks, els llibres de text i importacions, no se n'admetrà la devolució ni el reintegrament de l'import.

 
5. Pagament 

En cas d'escollir l'opció 'recollir', el pagament es farà al punt de recollida, en el moment de retirar la comanda.

Quan es tracti d'enviaments, el pagament del producte es farà d'alguna de les formes que s'indiquen a continuació, a elecció del comprador:
. contra reembors (vàlid només per a Espanya)
. amb targeta de crèdit: Visa (no s'accepta Visa electron) o Master Card

La llar del llibre lliurarà al client la factura corresponent quan s'envïi la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l'enviament.

 
6. Seguretat i confidencialitat 

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades.

Les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. La llar del llibre es compromet a no fer-ne un ús diferent de l'acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers en cap cas. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de La llar del llibre. El client pot accedir-hi en qualsevol moment, des del web mateix, per a modificar-les. També por demanar que siguin esborrades.