Protección de datos

Política de privacitat

NOTES PREVIES

Data de la darrera actualització: 16 de maig de 2018

Cada vegada que utilitzi aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment.

1.- IDENTITAT I DIRECCIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El titular i responsable del tractament en els termes de les Lleis de protecció de dades aplicables i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és TAPIDE, S.A. (a partir d’ara La Llar del Llibre) amb domicili al Passeig Plaça Major, 12, 08201,Sabadell, Barcelona CIF/NIF: A08933103 Tel. +34 93725 59 59.

2.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA APLICABLE

LA LLAR DEL LLIBRE, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa el RGPD, la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

3.- TRACTAMENT DE LES DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT

LA LLAR DEL LLIBRE l’informarà sempre sobre quines dades són necessàries pel compliment de les finalitats que més endavant es detallen. Tothom qui intervingui en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades -si és el cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per vostè- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme pLA LLAR DEL LLIBRE segons la naturalesa de les dades facilitades per vostè a través d’aquest lloc web.

No obstant això, se li adverteix i se li informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, LA LLAR DEL LLIBRE no serà responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o la descàrrega per vostè. de continguts des del lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software).

4.-DADES PERSONALS

Fan referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d’identitat o D.N.I.). Les Dades Personals inclouen informació tal com el correu electrònic, adreces postals particulars, telèfon mòbil i contingut generat per l’usuari. També podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador o l’adreça MAC del dispositiu mòbil, així com també la informació que obtenim a través de les Cookies.

5.- RECOLLIDA DE DADES PERSONALS I FINALITATS DEL TRACTAMENT

Podem demanar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web mitjançant el corresponent formulari de contacte.

Trobareu més detall i informació a través de la següent relació i els seus corresponents epígrafs en els termes de RGPD:

Finalitat del tractament i conservació de les dades

Fer-li arribar a través de la corresponent Newsletter publicacions del seu interès i informació relacionada exclusivament amb l’activitat del Gremi.

[El titular de les dades accepta expressament que el responsable del tractament realitzi les següents activitats llevat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.

-L’enviament de comunicacions per mitjans electrònics un cop subscrit a la nostra Newsletter perfer-li arribar publicacions del seu interès i informació diversa relacionada exclusivament amb l’activitat del Gremi.

Les seves dades es mantindran en els sistemes de LA LLAR DEL LLIBRE fins que el subscriptor decideixi donar-se de baixa de la subscripció indicada.

Finalitzada la relació les dades es conservaran durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis de prescripció d’eventuals infraccions en matèria de protecció de dades així com, segons els terminis de prescripció prevists en la resta de normativa que pugui resultar d’aplicació.]

Base de legitimació del tractament

Consentiment del titular de les dades amb acceptació de la política de privacitat.

[La subscripció a la Newsletter basada en el consentiment que se li sol·licita de forma prèvia al titular de les dades acceptant la política de privacitat.]

Destinataris

L’informem que les seves dades podran ser tractades per altres entitats (encarregats de tractament) per al bon fi de la prestació del servei que rep.

La cessió a tercers de les seves dades per a altres finalitats requerirà del seu previ consentiment.

[Les seves dades seran tractades per terceres empreses que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.]

Drets del titular de les dades

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades; així com revocar el consentiment pel tractament de les seves dades.

[Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment per al tractament de les seves dades mitjançant una comunicació dirigida  TAPIDE, S.A. (a partir d’ara La Llar del Llibre) amb domicili al Passeig Plaça Major, 12, 08201,Sabadell, Barcelona, Tel. +34 93725 59 59. o enviant un email a l’adreça de correu electrònic llardelllibre@llardelllibre.cat

En compliment de l’article 80 del RGPD l’informem que té dret a donar mandat a l’Autoritat de control espanyola perquè, si escau, exerceixi en el seu interès els drets que l’assisteixen en matèria de protecció de dades.]

Procedència de les dades

Del propi interessat o de tercers.

[Les dades que es tracten procedeixen del propi interessat i/o de tercers per venda o transferència a favor de LA LLAR DEL LLIBRE.

Les categories de dades que tractem són: – Dades identificatives. – Adreça postal o electrònica.]

Ens comprometem a protegir les seves dades personals i a prendre totes les precaucions raonables per fer-ho. Exigim contractualment que els tercers de confiança que tractin les dades personals de les quals som responsables facin el mateix. Sempre fem el nostre millor esforç per protegir les seves dades personals i una vegada que hem rebut la seva informació personal, utilitzem procediments estrictes i funcions de seguretat per intentar evitar l’accés no autoritzat. Com que la transmissió d’informació a través d’Internet no és completament segura, no podem garantir la seguretat de les seves dades transmeses al nostre lloc. Per això, qualsevol transmissió és sota el seu propi risc.

6.- TRANSFERÈNCIA EN CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS

Si hi ha una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d’actius substancial, reorganització, transformació o liquidació de LA LLAR DEL LLIBRE llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recollida en aquest Lloc a una o més parts rellevants adquirents, comunicant per això el canvi de responsable de les seves dades.